Fundacja Wspierania Młodzieży BONUS

  • Domaniewska 22 lok.31
  • 02-672 Warszawa
  • telefon: (22) 835 86 14
  • fax: (22) 835 86 14

Fundacja opracowuje i wdraża programy kulturalne, edukacyjne dla młodzieży; organizuje konferencje, szkolenia, seminaria, międzynarodowe i kulturalne wymiany młodzieżowe, udziela porad i pomocy osobom potrzebującym

The Foundation for the Youth Support BONUS
The Foundation delivers educational and cultural programmes for young people, organises conferences, training courses, seminars and international youth exchanges, as well as providing advice and help for people in need.