Stowarzyszenie Studentów BEST

  • Pl. Politechniki 1, pok. 142
  • 00-661 Warszawa

BEST (Board of European Students of Technology) jest międzynarodową organizacją studencką skupiającą 96 uczelni technicznych w 33 krajach Europy.

Podstawowym celem Stowarzyszenia jest wykształcenie nowej generacji euroinżynierów. Dlatego też pomaga studentom w poszukiwaniu praktyk i pracy. Projekty takie jak Targi Pracy, Spotkania z Pracodawcą czy bezpłatny portal pracy www.bestoferta.pl informują studentów o wymaganiach stawianych przez firmy i aktualnych sposobach rekrutacji. Studenci mogą również wziąć udział w warsztatach odbywających się w czasie tych wydarzeń.
Innym - bardzo popularnym projektem BEST-u są BEST Courses - cykl bezpłatnych kursów naukowych za granicą.

Więcej informacji można znaleźć również na fanpage’u.

The Students' Association BEST
The Association's aim is to integrate student, academic and economic circles. It provides students of technical colleges with the possibility to gain a European engineer's standard of education.