SZANSA Stowarzyszenie dla Dzieci i Młodzieży

  • ul. Perseusza 13
  • 67-200 Głogów

Stowarzyszenie Dla Dzieci i Młodzieży SZANSA zajmuje się szeroko rozumianą pomocą skierowaną do ludzi młodych, ich rodziców, wychowawców, nauczycieli. Stowarzyszenie prowadzi poradnictwo psychologiczne, pedagogiczne i prawne dla dzieci i młodzieży oraz ich rodzin i opiekunów; konsultacje i szkolenia specjalistyczne z zakresu problematyki dziecka krzywdzonego dla różnych grup profesjonalistów. Działania Stowarzyszenia mają na celu stworzenie lokalnego systemu pomocy dzieciom krzywdzonym, integrującego działania instytucji państwowych, samorządowych oraz pozarządowych.

The CHANCE Association for Children and Youth
The Association supports children and young people. It provides psychological, pedagogical and legal counselling for children, young people and their parents and guardians as well as training courses for various groups of professionals. The aim of the Association is the creation of a local network to help children in crisis which would integrate the activities of governmental, non-governmental and self-governmental institutions.