Stowarzyszenie Dzielimy się tym co mamy

  • ul. Nowolipie 9/11
  • 00-150 Warszawa
  • telefon: (22) 435-31-89

Organizacja powstała jako wydzielona komórka z Fundacji Banku Żywności SOS; celem jej działania jest edukacja wiejska, pomoc organizacjom charytatywnym, pomoc dzieciom z rodzin patologicznych. Stowarzyszenie realizuje projekty, m.in.: 'Wycieczka za worek ziemniaków', 'Ekipa Świętego' Mikołaja, 'Tornister pełen szczęścia'.