Fundacja Komandor

  • ul. Powstańców Śląskich 5
  • 01-381 Warszawa

Oferta Fundacji skierowana jest do przedsiębiorców, nauczycieli i młodzieży. Komandor prowadzi edukację młodzieży gimnazjalnej oraz szkolenia właścicieli małych i średnich firm, a także przyszłych przedsiębiorców w zakresie nowoczesnej przedsiębiorczości; wspólpracuje z Parlamentem Rzeczpospolitej Polskiej w zakresie przystosowania prawa do tworzenia warunków rozwoju przedsiębiorczości; buduje w Polsce obiekty uniwersyteckie i sprowadza do nich uniwersytet renomowanej marki światowej, kształcący kadrę menedżerską Europy Środkowej i Wschodniej w kierunkach takich jak: zarządzanie, bankowość, marketing, prawo, itp. Fundacja relizuje program "Pakiet Wrześniowy - Akademia Przedsiębiorczości" - program edukacyjny dla gimnazjalistów, dzięki któremu uczniowie poznają podstawy przedsiębiorczości.

The Komandor Foundation
The Foundation's activities are aimed at entrepreneurs, teachers and young people. It runs courses on modern enterpreneurship for high school students, owners of small and medium size enterprises and future entrepreneurs. The Foundation works with Parliament on issues concerning the creation of opportunities for the development of modern enterprises. It funds university developments and supports the concept of a higher education institution providing courses in the fields of management, banking, marketing, law etc.