Fundacja Dom Rodzinnej Rehabilitacji Dzieci z Porażeniem Mózgowym

  • ul. K.Szymanowskiego 1
  • 45-724 Opole

Celem Fundacji jest udzielanie specjalistycznej pomocy w diagnozowaniu, leczeniu i rehabilitacji osób niepełnosprawnych. Fundacja prowadzi Warsztaty Terapii Zajęciowej dla młodzieży niepełnosprawnej, edukację osób niepełnosprawnych, Niepubliczny Zespół Opieki Zdrowotnej, Zakład Aktywizacji Zawodowej dla osób niepełnosprawnych. Fundacja współpracuje z władzami i organami administracji państwowej oraz z innymi organizacjami w kraju i za granicą.

Family Rehabilitation Home for the Children Suffering from Cerebral Palsy Foundation
The Foundation was established to help with diagnosis, treatment and rehabilitation of disabled people. It runs rehabilitation workshops, a specialist clinic, a job centre and training for the disabled.