Fundacja Wiedzieć Jak

  • ul. Warecka 4/6
  • 00-040 Warszawa
  • telefon: (22) 8287521,22,23
  • fax: (22) 8287521,22,23

Głównym zadaniem Fundacji jest dzielenie się doświadczeniem zebranym przez Polskę po 1989 roku w takich dziedzinach jak: prywatyzacja, zmiany systemu prawnego i procesu legislacyjnego, polityka społeczna, walka z bezrobociem, polityka regionalna i przemysłowa, finanse publiczne, rozwój sektora prywatnego, restrukturyzacja systemu bankowego, wolny przepływ dóbr, usług, kapitału i siły roboczej. Adresatami działań fundacji są środowiska naukowe, studenci, organizacje pozarządowe, media, ludzie biznesu, przedstawiciele administracji lokalnej i samorządów, politycy i parlamentarzyści.