Fundusz Lokalny Masywu Śnieżka

  • Wójtowice ul. Górna 19
  • 57-516 Stara Bystrzyca

Fundusz działa na rzecz rozwoju lokalnej społeczności. Fundusz przeznacza stypendia na rzecz uzdolnionej młodzieży, wspiera incjatywy w zakresie edukacji, kultury, sportu, zdrowia, ochrony środowiska i współpracy transgranicznej. Beneficjentami Funduszu są przede wszystkim grupy dziecięce i młodzieżowe skupione przy szkołach, domach kultury, klubach i radach sołeckich, a także młodzieżowe grupy inicjatywne.

The Snow Mountain Community Fund
The Fund operates in the south-western part of Poland covering four areas of local government. The area has a population of 50,000. The Fund provides financial support in the following areas: culture, education, sport, health care, environmental protection and cross-border co- operation. Its beneficiaries mainly include children and young people.