Fundacja Tacy Sami

  • ul. Pszczyńska 36a/22
  • 44-100 Gliwice

Celem Fundacji jest wspieranie działalności dążącej do wyrównania szans wszystkich ludzi, a szczególnie osób niepełnosprawnych w obszarze kultury, nauki, sportu i rekreacji oraz zawodowym.

Fundacja udziela pomocy finansowej, rzeczowej, organizacyjnej osobom, organizacjom, stowarzyszeniom; pomaga w poszukiwaniu i tworzeniu miejsc pracy dla niepełnosprawnych; współpracuje z organami administracji państwowej i samorządowej, a także organizacjami społecznymi; dofinansowuje nagrody i stypendia dla osób szczególnie uzdolnionych; dofinansowuje wyjazdy dzieci i młodzieży niepełnosprawnej na kolonie i obozy w kraju i zagranicą; dofinansowuje leki dla osób chorych.

Więcej informacji można znaleźć również na fanpage’u organizacji.

The Tacy Sami Foundation
The aim of the Foundation is to support activities aimed at providing equal opportunities for all people, especially the disabled. The Foundation supports individuals and related organisations and associations. It also offers help in finding employment for the disabled, co- operates with local authorities, finances scholarships and awards for talented people, finances holidays for disabled children and teenagers and purchases healthcare products.