Studenckie Forum Business Centre Club

  • Plac Żelaznej Bramy 10
  • 00-136 Warszawa

Organizacja działa na rzecz szerzenia idei przedsiębiorczości wśród młodych ludzi; posiada ośrodki regionalne, które obejmują swoim działaniem dużą częśc kraju i największe ośrodki akademickie. Studenckie Forum Business Centre Club zainicjowało prace Konwentu Młodych, tworzonego przez przedstawicieli organizacji młodzieżowych wszystkich partii politycznych.

The Business Centre Club Students Forum
The organisation promotes the idea of entrepreneurship in young people in regional branches.