Studenckie Biuro Karier Profil

  • ul. Smugowa 10/12
  • 91-433 Łódź

Studenckie Biuro Karier udziela pomocy młodym ludziom w wyborze drogi rozwoju zawodowego oraz ułatwia znalezienie zatrudnienia odpowiadającego; prowadzi indywidualne i grupowe doradztwo zawodowe; organizuje warsztaty i szkolenia z zakresu umiejętności poruszania się na rynku pracy i przygotowania do kontaktu z pracodawcą; gromadzi i analizuje informacje o rynku pracy w ramach Studenckiego Centrum Informacji Zawodowej; umożliwia pracodawcom znalezienie najodpowiedniejszego kandydata do pracy; organizuje praktyki i staże dla studentów. Profil współpracuje z Instytutem Psychologii UŁ nad rozwojem technik wykorzystywanych w pracy doradcy zawodowego.

The Profil Students' Career Bureau
The Bureau helps young people to choose the most suitable career. It runs workshops and training courses on active job searching, collects information on the labour market, organises traineeships and student training.