Stowarzyszenie Europejskich Więzi

  • ul. Kuźnicza 29a
  • 50-128 Wrocław

Stowarzyszenie realizuje edukacyjne inicjatywy proeuropejskie.

The Centre for European Partnership - The European Contacts' Association
The association delivers educational pro-European initiatives.