Fundacja Galeria na Prowincji

  • ul. Jezuicka 4
  • 20-950 Lublin

Fundacja Galeria na Prowincji od 1990 roku działa w Lublinie na rzecz propagowania kultury i sztuki, wspiera działalność artystyczną oraz gromadzi dobra kultury. Realizuje autorski program kulturalny pod hasłem: "Stare Miasto - serce Lublina", którego częścią są projekty kulturalne, takie jak: "Teatr Stary w Lublinie - Międzynarodowe Centrum Sztuki. Współczesny projekt kulturalny w miejscu i otoczeniu historycznym".

The Country Gallery Foundation
The Foundation has been working in Lublin since 1990. Aimed at promoting culture and art, it supports local artistic activities and collects cultural artifacts. It realises its goals through "The Old Town - The Heart of Lublin" programme which includes such projects as "The Old Theatre in Lublin" - aimed at establishing an International Art Centre in Lublin which supports contemporary cultural projects in a historical context.