Fundacja Ziemi Krakowskiej

  • Jerzmanowice 254
  • 32-048 Jerzmanowice
  • telefon: 506-075-253

Fundacja zajmuje się ochroną dóbr kultury narodowej, dorobku wspólnot lokalnych i regionalnych; służy pomocą ludziom chorym, ubogim i potrzebującym pomocy; działa na rzecz ochrony środowiska naturalnego Ziemi Krakowskiej.

The Cracow District Foundation
The Foundation wants to preserve the national, regional and local heritage, protect the natural environment of the Cracow district and provide help to the poor and the sick.