Stowarzyszenie Przyjaciół Dzieci Chorych "Serce"

  • ul. Kościelna 15
  • 58-100 Świdnica

Stowarzyszenie udziela wszechstronnej pomocy dzieciom i rodzinom; występuje w obronie praw dziecka. "Serce" prowadzi Centrum Przyjaźni Dziecięcej oraz Dziecięcy Telefon Zaufania; współtworzy Ogólnopolskie Forum na rzecz Praw Dziecka; udziela pomocy materialnej dzieciom z rodzin najuboższych; prowadzi centrum informacji na temat osób potrzebujących pomocy i możliwości jej uzyskania.