Stowarzyszenie Zdanie

  • Górna 19
  • 57-516 Stara Bystrzyca

Stowarzyszenie działa na rzecz edukacji obywatelskiej, tolerancji, praw człowieka, środowiska naturalnego, ze szczególnym uwzględnieniem tzw. zrównoważonego rozwoju ziem górskich i podgórskich; podejmuje inicjatywy cross- border ze Słowacją, Czechami, Niemcami.