Fundacja Synapsis

  • ul. Ondraszka 3
  • 02-085 Warszawa

Misją Fundacji SYNAPSIS jest niesienie profesjonalnej pomocy dzieciom i dorosłym osobom z autyzmem i ich rodzinom oraz wypracowywanie systemowych rozwiązań, które poprawią jakość ich życia.

Więcej informacji można znaleźć również na fanpage’u organizacji.

The Synapsis Foundation
The Foundation supports autistic children and their families.