Stowarzyszenie Wspierania Rozwoju Osób Niepełnosprawnych

  • ul. Bajana 8/18
  • 54-129 Wrocław
  • telefon: 71 788 73 70

Stowarzyszenie działa na rzecz osób chorych, niepełnosprawnych i starszych oraz ich rodzin. Stowarzyszenie prowadzi działalność informacyjną, edukacyjną, szkoleniową, wydawniczą, terapeutyczną i rehabilitacyjną; współpracuje z urzędami administracji państwowej i instytucjami w zakresie promocji zdrowia, profilaktyki chorób, rehabilitacji i rozwoju, z organizacjami społecznymi, religijnymi i innymi stowarzyszeniami pracującymi na rzecz osób chorych, niepełnosprawnych i starszych.