Stowarzyszenie Nauczycieli Technologii Informacyjnej

  • ul. Szczęśliwa 28
  • 53-445 Wrocław

Stowarzyszenie organizuje krajowe i lokalne konferencje oraz spotkania nauczycieli; organizuje kursy, odczyty, konkursy, pokazy, wycieczki; prowadzi działalność wydawniczą; gromadzi i udostępnia księgozbiory oraz pomoce dydaktyczne, współtworzy ośrodki wymiany informacji i pomocy pedagogicznej; organizuje wyjazdy naukowe i studialne, praktyki krajowe i zagraniczne; prowadzi działalność szkoleniową w zakresie technologii informacyjnej.

The Polish Association of the IT Teachers
The Association organises conferences, training courses, lectures, competitions; publishes information materials, collects books; runs information centres and pedagogical assistance centres; organises research and study visits, internships and training courses on IT.