Stowarzyszenie Gmin Polskich Euroregionu Glacensis

  • ul. Łukasiewicza 4a/2
  • 57 - 300 Kłodzko

Euroregion Glacensis jest jednym z szesnastu funkcjonujących na granicach Polski euroregionów i jednym z sześciu na pograniczu polsko-czeskim. Stowarzyszenie ma na celu uaktywnienie współpracy w ramach Euroregionu Glacensis, poprzez realizację programów i projektów na terenach przygranicznych.

The Association of the Polish Municipalities in Glacenis Euroregion
The Association's main aim is to mobilise cooperation within the framework of the Euroregion through programmes and projects realised in the border areas.