Stowarzyszenie Gmin Polskich Euroregionu Nysa

  • ul. 1 Maja 57
  • 58-500 Jelenia Góra

Stowarzyszenie ma na celu uaktywnienie współpracy w ramach Euroregionu Nysa, poprzez realizację programów i projektów na terenach przygranicznych.

The Association of the Polish Municipalities in the Nysa Euroregion
The Association's main aim is to mobilise cooperation within the framework of the Euroregion through programmes and projects realised in the border areas.