FRDL Ośrodek Regionalny w Gdańsku

  • Plac Solidarności 1
  • 80-863 Gdańsk

Fundacja Rozwoju Demokracji Lokalnej to największa pozarządowa organizacja szkoleniowo-doradcza, wspierająca rozwój samorządności w Polsce.

Misją Fundacji jest wspieranie samorządności obywatelskiej rozumianej jako podstawowa forma demokracji.

Fundacja jest organizacją sieciową. Dzięki tej strukturze obejmuje swoimi działaniami terytorium całego kraju.