Fundacja Świat Na Tak

  • Al. Szucha 27
  • 00-580 Warszawa

Głównym celem Fundacji jest pomoc młodzieży, szczególnie będącej w trudnej sytuacji życiowej, niedostosowanej społecznie, niepełnosprawnej oraz popieranie inicjatyw i podejmowanie działań służących wszechstronnemu rozwojowi i edukacji młodzieży. Pomoc w podejmowaniu i upowszechnianiu przez młodzież działań na rzecz:
- promocji modelu życia wolnego od uzależnień
- poprawy relacji międzyludzkich
- wspieranie młodzieży w dostosowaniu do nowych warunków pracy i życia
- udzielanie niezbędnych informacji dotyczących integracji europejskiej.

The Swiat na Tak Foundation
The Foundation helps young people with less opportunities and supports initiatives and activities providing for the development and education of young people. The foundation promotes a healthy life-style, supports the development of interpersonal skills and offers information on European integration.