Stowarzyszenie na Rzecz Integracji i Usamodzielniania "Dom w Głogowie"

  • ul. Okrężna 21
  • 67-200 Głogów

Stowarzyszenie niesie pomoc osobom niepełnosprawnym, a w szczególności osobom upośledzonym umysłowo; działa na rzecz poszukiwania systemowych rozwiązań zapobiegania i wychodzenia z bezdomności.

The Association for Integration and Independence "The House in Głogów"
The Association helps the disabled, especially those with learning difficulties, and seeks solutions to prevent and overcome homelessness.