Fundacja Pokolenia

  • ul. Obrońców Westerplatte 6
  • 83-110 Tczew
  • Lokalny Punkt Informacyjny Eurodesk

Fundacja działa od sierpnia 2002 roku. Jej głównym zadaniem jest wspieranie organizacji pozarządowych oraz społecznych inicjatyw lokalnych. FP zajmuje się głównie pomocą młodzieży i edukacją. Dotyczy to zarówno młodzieży w wieku wczesnoszkolnym oraz studentów. Pomoc obejmuje zarówno doradztwo jak i działania interwencyjne. Organizacja prowadzi fundusz stypendialny dla młodzieży wybitnie uzdolnionej i angażującej się w działalność społeczną.

W Fundacji działa Lokalny Punkt Informacyjny Eurodesk.

The Generations Foundation
The "Generations" Foundation was created in 2002, to support local organizations and social initiatives. Very important part of it's activity are grant programs and scholarship funds.