Krajowe Biuro Organizacyjne Światowych Dni Młodzieży

  • Skwer Kard. Stefana Wyszyńskiego 6
  • 01-015 Warszawa

Krajowe Biuro to instytucja kościelna, której celem jest koordynacja przygotowań, zgłoszeń oraz uczestnictwa polskich grup w światowych oraz europejskich spotkaniach młodych organizowanych pod patronatem Papieskiej Rady ds. Świeckich z Watykanu.

The National Bureau for World Youth Days
The Bureau is a church institution established to coordinate all the preparatory activities connected with participation in the World Youth Days organised under the auspices of the Vatican Pontifical Council for the Laity.