Fundacja Nowoczesna Polska

  • ul. Marszałkowska 84/92 lok. 125
  • 00-514 Warszawa

Celem Fundacji jest upowszechnianie nowoczesnych metod edukacji, w tym w zakresie wykorzystania nowoczesnych technik teleinformatycznych. Fundacja tworzy narzędzia dostępu do wolnych dóbr kultury, buduje programy edukacji medialnej oraz walczy o prawo do uczestnictwa w kulturze. Prowadzi najpopularniejszą w Polsce darmową bibliotekę cyfrową wolnelektury.pl. Fundacja działa na rzecz dzieci i młodzieży.

The Modern Poland Foundation
The Foundation promotes innovative teaching methods, especially those using IT technology.