Fundacja Wiatrak

  • ul. Bołtucia 5
  • 85-796 Bydgoszcz

Do głównych celów Fundacji można zaliczyć:
• krzewienie i podtrzymywanie wartości związanych z kulturą polską,
• promowanie i propagowanie wartości wychowawczych,
• działalność prorodzinna, charytatywna i sportowo-rekreacyjna,
• podnoszenie świadomości społecznej na temat ochrony środowiska i opieki zdrowotnej. Działalność "Wiatraka" podzielić można na pięć głównych segmentów:
1. Edukacja
2. Kultura
3. Integracja społeczna
4. Poradnia
5. Współpraca Międzynarodowa

Więcej informacji można znaleźć również na fanpage’u organizacji.