Stowarzyszenie Edukacyjne Integracja

  • ul. Łukaszczyka 32
  • 02-781 Warszawa

Stowarzyszenie wspiera kształcenie dzieci w Polsce m.in tworzenie placówek edukacyjnych oferujących kształcenie oparte na biblijnych zasadach, wspieranie rodzin w procesie wychowania dzieci oraz kształcenie nauczycieli i pracowników systemu oświaty. Organizuje tematyczne konferencje dla rodziców oraz wydaje materiały edukacyjne i informacyjne. Prowadzi działalność charytatywną.