Stowarzyszenie Inicjatyw Wiejskich

  • Budynek Szkolny
  • Stare Kobiałki 18
  • 21-450 Stoczek Łukowski

Stowarzyszenie Inicjatyw Wiejskich powstało w roku 1996. Działa na rzecz rozwoju indywidualnych gospodarstw rolnych, postępu gospodarczego, społecznego i socjalnego na wsi. Zajmuje się popularyzacją idei samorządności i działań na rzecz przemian demokratycznych. Organizacja uczestniczy w życiu kultury, nauki i oświaty na wsi oraz przyznaje stypendia. Głównymi odbiorcami działalności stowarzyszenia są rolnicy, przedsiębiorcy, dzieci i młodzież, zamieszkujący teren województw: lubelskiego, podlaskiego i mazowieckiego.