Stowarzyszenie Fundusz Stypendialny dla Młodzieży Wiejskiej im. Aleksandry Bąkowskiej

  • ul. Orylska 9
  • 06-400 Ciechanów

Program stypendialny Funduszu jest adresowany do zdolnej i pracowitej młodzieży wiejskiej z niezamożnych rodzin z okolic Ciechanowa, która uczęszcza do szkół ponadgimnazjalnych lub rozpoczyna studia wyższe.