Stowarzyszenie Edukacji Kulturalnej WIDOK

  • ul. Mazowiecka 37 F. m 13
  • 15-301 Białystok

Stowarzyszenie wspiera twórczość artystyczną wśród dzieci i młodzieży. Pomaga w realizacji wystaw i posiada program stypendialny dla uczniów i studentów. Poprzez edukację i aktywizację środowisk wiejskich prowadzi program ochrony krajobrazu i dziedzictwa kulturowego Podlasia. Do stowarzyszenia należą artyści, krytycy sztuki, dziennikarze, nauczyciele, studenci, ludzie pracujący w instytucjach kultury.

The Society for Cultural Education WIDOK
The society promotes art among children and young people. It helps to organise exhibitions and runs a scholarship programme for students. It runs the Podlasie cultural heritage and landscape protection programme through educational means aimed at promoting active citizenship in rural areas. Its members are artists, journalists, teachers, students and people working in cultural institutions.