Centrum Społecznego Rozwoju

  • ul. Wyszyńskiego 8
  • 43-173 Łaziska Górne

Centrum działa na rzecz rozwoju społeczno-gospodarczego regionu, aktywizacji młodzieży i bezrobotnych, partnerstwa lokalnego, odpowiedzialnego biznesu, wspiera inicjatywy społeczne, kulturalne, gospodarcze. Stowarzyszenie Centrum Społecznego Rozwoju realizuje projekty społeczne, kulturalne i edukacyjne.

The Citizens' Development Centre
The Centre promotes the social and economic development of the region, the active participation of young people, local partnerships and responsible business practices. It supports citizens' cultural and economic initiatives.