Towarzystwo Opieki nad Ociemniałymi

  • Laski, ul. Brzozowa 75
  • 05 – 080 Izabelin

Towarzystwo Opieki nad Ociemniałymi jest organizacją pożytku publicznego. Ma na celu otaczanie osób ociemniałych, niewidomych i słabowidzących wszechstronną opieką. Uczy, wychowuje, rehabilituje i pomaga odnaleźć się w świecie. Zapewnia także opiekę duchową i religijną.

Więcej informacji można znaleźć również na fanpage’u.