Fundusz Stypendialny Talenty

  • ul. gen.T. Kutrzeby 10
  • 61-719 Poznań

Fundusz Stypendialny Talenty przyznaje pomoc materialną w formie stypendiów naukowych, socjalnych i na zakupy rzeczowe dla wybitnie uzdolnionej młodzieży z ubogich rodzin.

Fundusz Stypendialny Talenty Scholarships' Fund
Fundusz Stypendialny Talenty Scholarship Fund grants study and social scholarships and offers financial support to talented young people from low income families.

Dostępne granty