Stowarzyszenie Misja Dworcowa im. ks. Jana Schneidera

  • ul. kard. Bolesława Kominka 3/5
  • 50-329 Wrocław

Stowarzyszenia "Misja Dworcowa" im. ks. Jana Schneidera niesie pomoc młodym osobom, szczególnie dziewczętom dotkniętym kryzysem. Swój cel realizuje poprzez prowadzenie i wspieranie programów leczniczych, edukacyjnych, profilaktycznych, pomocy psychologicznej, socjalnej i prawnej. Prowadzi również działalność edukacyjno-szkoleniową, informacyjno- promocyjną, naukową i badawczą. Współpracuje z organizacjami o podobnych celach.

Więcej informacji można znaleźć również na fanpage’u.