Stowarzyszenie Edukacja pod Żaglami

  • ul. Chocimska 14
  • 00 - 791 Warszawa

Stowarzyszenie "Edukacja pod Żaglami" zostało zawiązane w celu realizacji autorskich programów edukacyjnych traktujących w nowy sposób problem wychowania i kształcenia młodzieży. Doświadczenia zebrane podczas poszczególnych rejsów "Szkół pod Żaglami" doprowadziły do stworzenia długofalowego programu "Korzenie kultury europejskiej". Działalność Stowarzyszenia "Edukacja pod Żaglami" ma charakter niekomercyjny, opiera się na współpracy z wolontariuszami, których łączy pasja żeglowania i chęć pracy z młodzieżą. Stowarzyszenie prowadzi również szkolenia, staże, kursy żeglarskie dla załóg i kadry pedagogicznej.

The "Education under Sails" Association
The "Education under Sails" Association was established to implement innovative teaching programmes. Teachers of the "School under Sails" are well-prepared sailors and pedagogues. The experiences gathered during "School under Sails" voyages lead to the long-term project "The Roots of European Culture". The Association also runs sailing courses.