Stowarzyszenie Inicjatyw Niezależnych MIKUSZEWO

  • Mikuszewo 23
  • 62-320 Miłosław

Głównym zadaniem Stowarzyszenia jest popieranie inicjatyw podejmowanych przez organizacje i grupy młodzieżowe oraz wspieranie i upowszechnianie kultury młodzieżowej. Stowarzyszenie realizuje swoje cele m. In. poprzez współpracę z organizacjami i grupami młodzieżowymi. Organizuje kursy, wystawy oraz imprezy kulturalne. Stowarzyszenie zajmuje się również udzielaniem pomocy materialnej i organizacyjnej szczególnie cennym inicjatywom. Stowarzyszenie prowadzi Międzynarodowy Dom Spotkań Młodzieży w Mikuszewie - ośrodek organizujący i przeprowadzający projekty międzynarodowej wymiany młodzieży.

The MIKUSZEWO Independent Initiatives Association
The Association supports youth initiatives and promotes youth culture. It cooperates with youth groups and organisations, organises training courses, exhibitions and cultural events. It also offers material and organisational support. The organisation runs International Youth Meeting House in Mikuszewo - the place of international youth exchanges.