Stowarzyszenie Teatr Kana

  • Pl. św Piotra i Pawła 4/5
  • 70 - 521 Szczecin

Stowarzyszenie Teatr Kana powstało w celu prezentowania i popularyzacji dorobku teatralnego środowisk twórczych Uniwersytetu Szczecińskiego, miasta Szczecina i kraju. Do głównych zadań Stowarzyszenia należy zachęcanie do podejmowania działań twórczych głównie w dziedzinie teatru, rozwijanie wiedzy o sztuce oraz promowanie utalentowanej artystycznie młodzieży. Stowarzyszenie prowadzi warsztaty teatralne, jest także inicjatorem i organizatorem wielu projektów.