Stowarzyszenie Studentów Muzułmańskich

  • ul. Hetmańska 63
  • 15 - 727 Białystok

Stowarzyszenie Studentów Muzułmańskich powstało w celu zrzeszania młodzieży islamskiej i ochrony jej tożsamości religijnej. Do ważnych zadań Stowarzyszenia należy popularyzacja kultury i cywilizacji Islamu oraz rozszerzenie wymiany kulturowej między młodzieżą i studentami muzułmańskimi a młodzieżą i studentami innych religii. Stowarzyszenie prowadzi działalność wydawniczą. Stowarzyszenie cyklicznie organizuje: obozy, kolonie, wyjazdy zagraniczne i szkolenia dla młodzieży i studentów, imprezy kulturalne (wystawy, targi itp.), nawiązuje współpracę z innymi instytucjami, organizacjami.

The Muslim Students' Association
The Muslim Students' Association was established to promote religious identity among Muslim young people. It promotes the Islamic culture and civilisation and advances cultural exchange between Muslim young people and young people of other religions.