Stowarzyszenie Ekspert - Kujawy

  • ul. Dworcowa 65
  • 88 - 100 Inowrocław

Głównym celem Stowarzyszenia jest promocja przedsiębiorczości i aktywna walka z bezrobociem. Swój cel realizuje poprzez wspieranie rozwoju małych i średnich przedsiębiorstw oraz przygotowanie ich do współpracy z Unią Europejską, pomoc w zdobywaniu kwalifikacji zawodowych, organizację i dofinansowanie wyjazdów dla dzieci i młodzieży.