Stowarzyszenie Euro-Concret

  • ul. Kościuszki 35 a
  • 50-011 Wrocław

Stowarzyszenie zajmuje się różnorodnymi działaniami związanymi z obszarem socjalnym. Dominującymi polami aktywności są: opieka nad osobami starszymi i potrzebującymi, bezrobocie i problemy z nim związane, poradnictwo prawne i obywatelskie, wsparcie dla organizacji pozarządowych, dokształcanie oraz kształcenie dorosłych, profilaktyka uzależnień oraz profilaktyka zdrowia. Stowarzyszenie skupia się na wyszukiwaniu, aplikowaniu i realizacji określonych programów Unii Europejskiej, związanych z wyżej wymienionymi obszarami.