Fundacja Światło

  • ul. Grunwaldzka 64
  • 87-100 Toruń

Fundacja Światło działa na rzecz chorych, niepełnosprawnych oraz ich najbliższych. Podejmuje działania o charakterze humanitarnym, związane z opieką nad chorymi we wszystkich jednostkach organizacyjnych Hospicjum Światło. Promuje i wspomaga pracę osób i środowisk związanych z Hospicjum. Fundacja zajmuje się również szkoleniem i doskonaleniem umiejętności personelu medycznego i administracyjnego ruchu hospicyjnego. Fundacja Światło działa całkowicie w oparciu o wolontariat. Współpracuje z wolontariuszami i młodzieżą szkolną.

Więcej informacji można znaleźć również na fanpage’u organizacji.

The Light Foundation
The foundation supports sick and disabled people as well as their families. It cares for people in hospices, supports the activities of those people related with the hospiceand offers training for people working in hospices. It is based entirely on voluntary work.