Stowarzyszenie Wspierania Inicjatyw Młodzieżowych "Feniks"

  • Kraszewskiego 2
  • 63-300 Pleszew

Stowarzyszenie Wspierania Inicjatyw Młodzieżowych „Feniks” powstało w roku 2008 z inicjatywy młodych ludzi, głównie studentów, nauczycieli młodych stażem i innych osób zainteresowanych tematyką młodzieżową. Stawia sobie za cel współpracę z młodzieżą z różnych sfer społecznych i realizację przedsięwzięć o charakterze kulturalnym, oświatowym, charytatywnym i sportowym.

Stowarzyszenie współpracuje z licznymi organizacjami krajowymi i zagranicznymi, a także uczelniami i szkołami.