Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji, Narodowa Agencja Programu Erasmus+

  • ul. Mokotowska 43
  • 00-551 Warszawa

Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji jest fundacją Skarbu Państwa, koordynatorem programu Erasmus+ w Polsce. Obsługuje programy wsparcia i współpracy zagranicznej w dziedzinie edukacji, szkoleń zawodowych i działań młodzieżowych.

Dostępne granty