Fundacja Aktywizacji i Rozwoju Młodzieży FARMa

  • ul. Parkowa 10
  • 28-200 Staszów

Głównym celem Fundacji FARMa jest wyrównywanie szans dzieci i młodzieży z terenów wiejskich i małych miast. Praca z młodzieżą realizowana jest poprzez udział w lokalnych i międzynarodowych projektach. Fundacja wspiera rozwój lokalny oraz aktywne obywatelstwo w regionie. Poszukuje wolontariuszy do pomocy w pracach Fundacji, a także udziela informacji jak wyjechać na wolontariat za granicę.