Stowarzyszenie Katolickiej Młodzieży Akademickiej w Krakowie

  • Gołębia 24
  • 31-007 Kraków

Stowarzyszenie działa na rzecz młodzieży ponadgimnazjalnej oraz studentów szkół wyższych i ponadgimnazjalnych. Swoją działalność opiera o chrześcijański system wartości, kształtuje światopogląd i opinie młodych ludzi w duchu katolicyzmu, demokracji i tolerancji; organizuje różnego rodzaju konferencje, seminaria, dyskusje, spotkania.