Federacja Młodych Socjaldemokratów

Młodzieżowa organizacja lewicowa. Organizacja należy do międzynarodowych socjalistycznych organizacji młodzieżowych IUSY (International Union of Socialist Youth) i ECOSY (The European Community Organisation of Socialist Youth). Federacja Młodych Socjaldemokratów organizuje spotkania i szkolenia, na których chce propagować wśród młodzieży idee wolności, równości i sprawiedliwości społecznej, ekologiczny i aktywny tryb życia. FMS opowiada się przeciw ksenofobii, faszyzmowi, nietolerancji, łamaniu zasad demokracji i praw człowieka.

Więcej informacji można znaleźć również na fanpage’u organizacji.