Stowarzyszenie Kobiet na Rzecz Środowiska Wiejskiego

  • Samostrzel 8/1
  • 89-110 Sadki

Stowarzyszenie Kobiet na Rzecz Środowiska Wiejskiego prowadzi prócz działalności kulturalnej fundusz stypendialny dla młodzieży z gminy Sadki skierowany do osób studiujących lub chcących rozpocząć studia wyższe. Stowarzyszenie jest również lokalnym ośrodkiem pomocy i wsparcia dla kobiet.