Fundusz Tratwa Szczecinek

  • ul. Wiejska 4
  • 78-400 Szczecinek

Szczecinecka organizacja pozarządowa, której główne działania to prowadzenie świetlicy Tratwa i punktu konsultacyjnego dla ofiar przemocy, realizacja programów grantowych i stypendialnych, wsparcie innych podmiotów NGO.

Więcej informacji można znaleźć również na fanpage’u.